Ochrana káblov a vodičov

Plastová rozperka

zamedzenie dotyku vodičov vzdušného vedenia

Zväzovacie hadice – SHR

Materiál: PP UL94HB

Polyesterové opletenie – Flexooplet

ochrana káblových zväzkov

Silikónové trubičky

Teplotný rozsah použitia: -10°C do +180°C

Zväzovacie špirály

Materiál: polyetylén

Ohybná chránička – SPIRAFLEX

mechanická ochrana vodičov a káblov

Elektroinštalačné trubičky

označovanie, zväzovanie a izolácia elektrických vodičov