Lisovacie dutinky

Dutinky bez izolácie

Určené pre lankové vodiče

Dvojité dutinky s plastovou izoláciou

Určené pre medené vodiče

Dutinky s plastovou izoláciou

Určené pre lankové vodiče