Teplom zmrštiteľné trubice

Hrubostenné trubice s lepidlom

Materiál: polyolefín

Tenkostenné trubice bez lepidla

Kusy v 1m alebo navinuté na cievke

Tenkostenné trubice s lepidlom

Pomer zmrštenia – 3:1 a 4:1

Strednostenné trubice s lepidlom

Na inštaláciu, opravy a spájanie káblov (do 1 kV)