Označovanie káblov a vodičov

Káblové štítky
Popisovacie perá
Popisovacie bužírky