Káblové koncovky

Mosadzné dutinky a kolíky bez izolácie
Lisovacie dutinky
Lisovacie oká a spojky bez izolácie
Lisovacie Cu koncovky s izoláciou
Káblové oká a spojky