Plastová rozperka

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Používa sa na zamedzenie dotyku vodičov vzdušného elektrického vedenia
Materiál: vstrekovaný polyetylén.

OSTATNÉ VLASTNOSTI

Objednávací kód Do prierezu mm2 Rozpätie mm Materiál Minimálne balenie
RPK 95 355 polyetylén 50 ks

Všeobecne o rozperke

Jedná sa o výrobok zo vstrekovaného polyetylénu, teda nevodivý izolant, ktorý sa používa na zamedzenie dotyku vodičov NN vzdušného elektrického vedenia. Rozperka má rozpätie 355 mm a uchytí neizolovaný vodič s maximálnym prierezom 95 mm2.

Popis

Názov výrobku:    dištančná rozperka plastová na vodiče nn
Materiál:               vstrekovaný polyetylén
Rozmer:               400 m x 25 mm x 55 mm
Krajina pôvodu :  EU
Použitie:               montáž v miestach, kde dochádza k vzájomnému priblíženiu holých vodičov sekundárnej siete  alebo prípojok; na vodič s maximálnym prierezom do 95 mm2

Všeobecné ustanovenie

Použitie rozperky v SR v zmysle STN 34 3100, čl. 150, odst. a).

Postup práce

  1. Prácu vykonáva pracovná skupina, ktorú tvoria najmenej dvaja pracovníci, z toho jeden je vedúci práce (pracovník s osvedčením o vykonaní skúšky podľa § 23 v zmysle vyhlášky č. 74/1996 Z.z.) a druhý pracovník s osvedčením o vykonaní skúšky podľa § 22 citovanej vyhlášky.
  2. Pred samotnou prácou si pracovníci pripravia dielektrické rukavice (trieda 00), dielektrickú prilbu, ochranný štít a potrebný počet plastových rozperiek holých vodičov nn siete.
  3. Postup montáže izolačných rozperiek:
  • práca sa dá vykonávať len za predpokladu, ak pracovník nebude pri samotnom vkladaní ohrozený vonkajšími vplyvmi.
  • práca sa vykonáva zásadne z koša vysokozdvižnej montážnej plošiny – v strede paľa medzi p.b.
  • montáž rozperiek sa vykonáva v miestach, kde dochádza k vzájomnému priblíženiu holých vodičov sekundárnej siete alebo prípojok.
  • samotná montáž rozperky spočíva v nasadení blízkych (susedných) vodičov sekundárnej siete alebo vodičov prípojky do krajných žliabkov rozperky. Počas nasadenia rozperky je nutné prekonať odpor vstavanej pružiny, vtlačením a zasunutím vodiča do žliabkov. Prítlačná pružina plní funkciu fixácie rozperky v určenom mieste siete (tým je zamedzený samovoľný pohyb rozperky po vodičoch).
  • dĺžka rozperky je stanovená na vzdialenosť dvoch susedných vodičov, t. j. že pre viac vodičové siete je potrebné montovať viac rozperiek, v konfigurácii podľa usporiadania vodičov siete.
  • rozperku je možné použiť i za účelom fixácie (samovoľný pohyb po vodičoch) izolačných PE rúrok vodičov nn.
Kontakt

Máte záujem o tento produkt?

Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Produkty v rovnakej kategórii
Zväzovacie hadice – SHR

Materiál: PP UL94HB

Polyesterové opletenie – Flexooplet

ochrana káblových zväzkov

Silikónové trubičky

Teplotný rozsah použitia: -10°C do +180°C